Grafik

Grafik

Mina gestalter befinner sig i rum, öppna eller slutna. Utifrån gestaltens form och färg undersöker jag samspelet med rummets begränsningar. Jag vill fånga kroppens rörelse, hur människan försöker inta och erövra rummet, undfly det statiska och på så sätt fånga dansens lekfullhet.

 

I mina bilder rör sig människan ensam och i samspel med andra fritt i rummet. Men att hon bundits i en bild innebär att hon på samma gång befinner sig i ett slags vakum av stillhet.